Komornik – alimenty – Łuków

W sytuacji, gdy jeden z rodziców dziecka pomimo nakazu nie płaci zobowiązań alimentacyjnych, sprawą może zająć się komornik. Alimenty, które nie są spłacane, powodują zadłużenie, którego odzyskiwaniem zajmuję się w ramach działalności mojej kancelarii w Łukowie. Na początku należy wypełnić wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego dołącza się tytuł wykonawczy w oryginale. We wniosku powinny znaleźć się wszystkie znane informacje dotyczące dłużnika oraz posiadanego przez niego majątku.

Komornik ustala miejsce zameldowania oraz pobytu dłużnika, a gdy nie jest to możliwe, korzysta z pomocy organów ścigania. Egzekucja może nie dojść do skutku w sytuacji, gdy osoba zadłużona nie pracuje i nie posiada majątku. Wtedy, po dwóch miesiącach od rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, należy powierzyć komornikowi wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.

 

Zaległe alimenty a wpis do rejestru dłużników – kancelaria w Łukowie

Gdy osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, nie realizują płatności przez dłużej niż pół roku, zostają umieszczone w rejestrze dłużników. Realizacją tego rodzaju rejestru zajmują się dwie instytucje. Jedną z nich jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, a drugą Biuro Informacji Gospodarczej.

Z powodu wpisania do tego typu systemów oraz z racji tego, że informacje w nich zawarte są jawne, dłużnik może mieć w przyszłości problemy na przykład z wzięciem kredytu. Zawieszone zostaje również prawo jazdy, które posiada osoba zadłużona. Dług alimentacyjny może utrudniać lub uniemożliwiać także inne, drobniejsze aktywności, takie jak zakup przedmiotów w systemie ratalnym.

 

Zaległości alimentacyjne a komornik – Łuków

W sytuacji, w której stwierdza się istnienie zaległości alimentacyjnych, komornik ma prawo zająć jednorazowo nawet do 60 procent wynagrodzenia należącego do dłużnika. Postępowanie takie może być kontynuowane aż do momentu spłacenia całości długu. Egzekwowanie zobowiązań alimentacyjnych można realizować także z tak zwanych diet, które dłużnik dostał na pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi. W takiej sytuacji komornik ma prawo do zajęcia do 50 procent tego rodzaju środków.

 

Zadłużenie alimentacyjne a dziedziczenie

Sam obowiązek płacenia alimentów ma charakter osobisty, co oznacza, że wygasa w chwili śmierci osoby nim objętej. Jednak samo zadłużenie alimentacyjne zalicza się do spadku i może zostać dziedziczone. Każda osoba, która zdecyduje się przyjąć spadek z zadłużeniem alimentacyjnym, staje się spadkobiercą długu. Dotyczy to również dzieci oraz małżonka lub żony, dla których alimenty pierwotnie były przeznaczone. Jeśli spadkobiercami są dzieci, które miały dostać alimenty, stają się wierzycielami i własnymi dłużnikami jednocześnie.

Wyróżnia się również dług, który powstaje w Funduszu Alimentacyjnym. Jest to dług względem Państwa. Zobowiązania wobec Funduszu Alimentacyjnego podlegają wygaśnięciu razem ze śmiercią dłużnika. W praktyce więc tego rodzaju długu alimentacyjnego nie dziedziczy żaden spadkobierca.