Licytacje komornicze – Łuków

Grupa ludzi na licytacji

Licytacje komornicze, które realizuję w ramach działalności mojej kancelarii w Łukowie, są rodzajem publicznej sprzedaży nieruchomości (na przykład domu, mieszkania, działki czy garażu) lub ruchomości (takich jak takich jak dzieła sztuki, samochody, meble czy antyki). Wykonuje się je w celu uzyskania środków finansowych, potrzebnych do spłaty zaległości dłużnika.

Zapraszam do zapoznania się z listą aktualnie przeprowadzanych licytacji. Przygotowuje je komornik (na mocy wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego), który również szacuje kwotę danej nieruchomości bądź ruchomości i na jej podstawie określa cenę wywoławczą.

 

Komornik – licytacje nieruchomości – kancelaria w Łukowie

Wykonywane przez komornika licytacje poprzedzone są zamieszczeniem stosownych obwieszczeń na kilka tygodni wcześniej. Na niniejszej stronie można zapoznać się z listą licytacji przeprowadzanych przez Kancelarię Komorniczą nr IV w Łukowie, które zawierają opis nieruchomości oraz zebraną dokumentację. W przypadku braku zainteresowania ofertą, nieruchomość trafia na tak zwaną drugą licytację.

Licytacje są publiczne, co oznacza, że może wziąć w nich udział każda osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia lub podmiot prawny. Warunkiem jest wpłacenie kwoty wadium (rękojmi) w podanym terminie. W sytuacji, gdy dana osoba wpłaciła wadium, ale nie pojawiła się na licytacji lub jej oferta została przebita przez kogoś innego, wadium zostaje w całości zwrócone. W przypadku, gdy dojdzie do zakupu danej nieruchomości na drodze licytacji, pozostała do zapłacenia kwota pomniejszana jest o wartość rękojmi.

 

Aukcje komornicze – Komornik Sądowy w Łukowie – przebieg licytacji

Przeprowadzam aukcje komornicze, działając jako Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie. Całość procesu nadzorowana jest przez sędziego. Wysokość cen wywoławczych określana jest przez prawo – w przypadku nieruchomości, kwota nie może być niższa niż 3/4 oszacowanej wartości. Jeśli prowadzona jest licytacja w drugim terminie, cena wywoławcza nie może być niższa niż 2/3 wspomnianej wcześniej wartości.

Aukcję komorniczą wygrywa osoba, zwana licytantem, która zaoferowała najwyższą kwotę. Postanowienia o przybiciu dokonuje sąd – w dalszej kolejności musi się ono uprawomocnić. Następnie sąd zobowiązuje danego licytanta do uiszczenia kwoty (pomniejszonej o wysokość zapłaconego wcześniej wadium) w terminie czternastu dni od doręczenia wezwania.

 

Egzekucje komornicze Łuków – kiedy są realizowane i co może zająć komornik?

Decyzje o egzekucjach komorniczych, które realizuję działając przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, zostają podjęte po wyczerpaniu prób ugodowego porozumienia z osobą zadłużoną. Dochodzi do nich w wyniku regularnego uchylania się od obowiązku spłaty należności lub utrudnionego kontaktu z dłużnikiem.

Każde podejmowane przez komornika działanie jest ściśle określone prawem. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę bieżące środki na koncie osoby zadłużonej, takie jak wynagrodzenie, emerytura czy inne świadczenia z ZUS. Egzekucji podlegają również tak zwane prawa majątkowe, czyli udziały, akcje i obligacje. Komornik może zająć nieruchomości, takie jak mieszkanie, dom czy lokal oraz ruchomości, z których sprzedaży zyskiwane są środki na pokrycie zaległej należności.

Istnieje wykaz przedmiotów, które nie mogą zostać zajęte na drodze egzekucji komorniczej. Są to między innymi przedmioty domowego użytku (na przykład kuchenka czy potrzebny do pracy lub edukacji komputer), rzeczy osobiste takie jak ubrania, nie posiadające ponadprzeciętnej wartości rynkowej czy sprzęt rehabilitacyjny i inne przedmioty niezbędne dla dłużnika lub jego rodziny.
Skuteczne egzekwowanie należności