Dowiedz się więcej o Kancelarii Komorniczej nr IV w Łukowie

Kobieta podpisująca dokumentyKancelaria Komornicza nr IV w Łukowie działa przy Sądzie Rejonowym w Łukowie. Zakres moich obowiązków obejmuje egzekwowanie długów na podstawie wyroków sądowych oraz licytacje ruchomości i nieruchomości. Obszar moich działań obejmuje właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie.
Do każdej z powierzonych mi spraw podchodzę z wielkim zaangażowaniem, traktując je indywidualnie. Takie jednostkowe podejście pozwala na dokładne rozpatrzenie każdej sprawy i podjęcie odpowiednich kroków w jej rozwiązaniu. Podczas prowadzenia postępowań udzielam wierzycielom na bieżąco szczegółowych informacji na temat postępów w sprawie. Posiadam duże doświadczenie oraz szeroką wiedzę, co wpływa na skuteczność prowadzonych przeze mnie spraw.

 

Kiedy skorzystać z pomocy komornika?

Z pomocy komornika warto skorzystać, gdy różnego rodzaju prośby, przypomnienia i wezwania o spłatę należności nie przynoszą skutku. Wtedy też uprawniona osoba podejmuje się wszczęcia egzekucji komorniczej. Należy pamiętać, że każdy komornik działa w określonym rewirze, który wyznacza obszar właściwości danego sądu rejonowego. Kolejnym krokiem jest złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji – osobiście, kurierem lub pocztą. Istnieje także możliwość złożenia wniosku ustnie, to znaczy do protokołu w kancelarii komornika. Skorzystanie z pomocy komornika niejednokrotnie jest jedynym rozwiązaniem, aby odzyskać swoją należność od dłużnika.


Skuteczne egzekwowanie należności