Kancelaria Komornicza nr IV – Łuków – Anna Mucharzewska

Młotek sędziowski


Prowadzona przez mnie Kancelaria Komornicza nr IV działa przy Sądzie Rejonowym w Łukowie. Zajmuję się wykonywaniem czynności egzekucyjnych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych. Do każdego wierzyciela podchodzę indywidualnie, rozpatrując każdy wniosek jednostkowo. Pozwala to na sprawne rozpoznanie sprawy i podjęcie najwłaściwszych kroków. Rewir działania mojej kancelarii obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie.

W zakresie mojej działalności znajduje się między innymi egzekwowanie długów na podstawie wyroków sądowych oraz przeprowadzanie licytacji komornicznych ruchomości oraz nieruchomości. Posiadam szeroką wiedzę z zakresu prawa, którą regularnie aktualizuję. Zapewniam rzetelnie oraz terminowo realizowane zlecenia.

 

Oferta kancelarii – komornik – Łuków

Pracując jako komornik w Łukowie, prowadzę szeroki zakres działań. Oprócz egzekwowania długów oraz przeprowadzania licytacji oferuję również odzyskiwanie alimentów od osób, które są obciążone obowiązkiem alimentacyjnym. Zajmuję się także zabezpieczaniem roszczeń pieniężnych, które odbywa się między innymi poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę czy wierzytelności z rachunków bankowych. Wykonuję protokoły stanu faktycznego, mające moc dokumentów urzędowych, które mogą zostać zastosowane jako dowody w sądzie.

 

Komornik sądowy w Łukowie

Pełnię funkcję komornika sądowego, działając przy Sądzie Rejonowym w Łukowie. W sytuacji, gdy wierzyciel albo firma windykacyjna nie może zdobyć wymaganej zapłaty od dłużnika, sprawa kierowana jest do sądu. Na drodze dalszego postępowania najczęściej trafia do komornika, który zajmuje się przymusową egzekucją długu, będąc gwarantem wykonalności wyroku.

Wszystkie kroki podejmowane przez komornika sądowego, który działa na rzecz oraz w imieniu wierzyciela, są jasno określone przez prawodawcę. Komornik realizuje czynności egzekucyjne w obszarze spraw cywilnych, oprócz wyjątków, które zostały przewidziane przez prawo. W ramach swoich działań musi korzystać z tak zwanych instytucji przymusu egzekucyjnego. Zawód komornika sądowego należy do zawodów zaufania publicznego (art. 17 ust. Konstytucji).

 

Egzekwowanie długów przez komorników – Łuków

Egzekwowanie długów przez komorników odbywa się ze wskazanych przez wierzyciela składników majątku. Należą do nich między innymi nieruchomości, rachunki bankowe, wierzytelności oraz wynagrodzenia za pracę. Bezpośrednią egzekucję, którą wykonuję w obrębie działań mojej kancelarii w Łukowie, poprzedza wysłanie pocztą stosownego zawiadomienia. Następnie ustala się posiadany przez dłużnika majątek oraz przystępuje do jego zajęcia w sposób, który zależy od rodzaju składników majątku.

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się w momencie, gdy po uprzednim przeprowadzeniu sprawy przez sąd oraz wydaniu tytułu wykonawczego, który zawiera nakaz obowiązującego dłużnika zachowania (na przykład dotyczącego spłaty ustalonej sumy pieniężnej) dłużnik nie wywiązuje się z narzuconego mu obowiązku. Środki przymusu w postępowaniu egzekucyjnym polegają na przymusowym zajęciu składników majątku.

 

Prawa i obowiązki komornika – Łuków

Zgodnie z prawem, komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, do którego obowiązków służbowych należy między innymi wykonywanie rozstrzygnięć dotyczących roszczeń cywilnych, na drodze przymusu egzekucyjnego. Komornicy należą do tej samej grupy zawodowej co sędziowie oraz prokuratorzy, jednak w przeciwieństwie do nich są przedsiębiorcami, prowadzącymi własne kancelarie.

W obrębie postępowania komorniczego (które prowadzę w ramach działalności mojej kancelarii w Łukowie) zwanego też egzekucyjnym, zajmuję się egzekwowaniem określonych kwot pieniężnych, gwarantując wykonalność wyroków sądowych. Do obowiązków komornika nie należy sprawdzanie poprawności oraz zasadności zobowiązań, lecz kontrolowanie ich pod względem formalnym oraz weryfikacja ich prawidłowego sporządzenia.

 

Skuteczne egzekwowanie należności

Moje specjalizacje

Uścisk dłoni

Właściwości

Podniesiony młotek sędziowski

Korzystamy z najnowszych systemów informatycznych, m.in.:

 

komornik online logo

kir ogniwo logo

epu logo

epuap logo

bms logo

zus ikona

baza danych ksiąg wieczystych logo

centralna ewidencja pojazdów i kierowców logo

mpe logo