Co należy do obowiązków komornika sądowego?

Komornik sądowy to zawód, który nie cieszy się w Polsce dużą popularnością wśród kandydatów na nowe stanowiska. Co więcej, komornicy nie są grupą zawodową, która wzbudza w społeczeństwie sympatię i zaufanie. Wynika to z wielu powodów i krzywdzących stereotypów. Zdanie to jednak szybko zmienia się, gdy interes komornika sądowego jest również naszym interesem. Komornicy bowiem, jak wszyscy inni zatrudnieni wykonują jedynie swoje obowiązki zawodowe. Dodatkowo, chociaż zwyczajowo zawód komornika sądowego kojarzy się z odbieraniem mienia, związanym z zadłużeniem, to ma on znacznie szersze kompetencje.

 

Podstawowe obowiązki komornika sądowego

Najważniejszym z obowiązków komornika jest wykonywanie czynności służbowych z pełnym poszanowaniem obowiązującego prawa. Podstawą pracy komornika sądowego jest oczywiście w ogromnym uproszczeniu ściąganie z dłużników należności pieniężnych, czyli innymi słowy - wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie. Orzeczenia te mogą dotyczyć zarówno roszczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. W praktyce jednak komornicy zajmują się dodatkowo m.in.:

  • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia, by rozeznać się w faktycznym majątku dłużnika;
  • obejmowanie pieczą publicznych licytacji komorniczych w przypadku, gdy ich organizatorzy wystąpią z wnioskiem;
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń i innych dokumentów związanych z procesem komorniczym za potwierdzeniem odbioru;
  • zabezpieczanie spadku oraz sporządzenie inwentarza majątku osoby zmarłej;
  • poszukiwanie majątku i wszelkich własności dłużników na wniosek wierzyciela.

Poza tym, na komorniku sądowym leży również obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej związanej z okolicznościami spraw komorniczych.